Asemblea xeral de 21 de xuño de 2008:

 

Consello Reitor:

 

  Presidente:D. Pablo Costoya Varela

    Vicepresidente:D. Jesús Cándido García Álvarez

  Secretario:Dª Mª  Carmen Castro Vázquez

    Vicesecretario:D. Miguel Salgado Garea

  Tesoureiro:D. José Luís Senín Quintás

    Vicetesoureiro:Dª. Soledad Agra Fernández

 

      Vogal 1º:Dª Mónica Penas González

      Vogal 2º:D. Ramón Mato Sánchez

      Vogal 3º:D. Guillermo Vázquez Ares

      Vogal 4º:D. Alfonso Villamor Varela

 

      Suplente 1º:D. José Manuel Laya Agra

      Suplente 2º: Dª Teresa Mejuto Río

     

            

  Interventores de contas:

 

    Dª Mª Carmen Curros Mendoza

    Dª Sara Sánchez Loureiro

  1. Manuel Antonio Vázquez Buján

 

    Suplente:    D. Plácido Gosenge Couso

© 2016 Melisanto S.C.G.